Exan – Zespół na wesele – Polityka cookies

Strona exan.net.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika Internetu. Używane do rozpoznawania urządzenia użytkownika Internetu przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies. Parametry zapisane w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, dlatego cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkownika Internetu, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne jego potrzeby i bardziej dostosować treści do jego wymagań. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze strony exan.net.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji dokonywane jest za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika Internetu na naszej stronie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony exan.net.pl. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu jak adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności strony exan.net.pl oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony. W celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika Internetu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta użytkownika Internetu wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu, hasła oraz identyfikatora generowanego na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane podawane przez użytkownika Internetu w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Użytkownik strony exan.net.pl może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy użytkownik Internetu powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: kontakt@exan.net.pl. Administratorem jest EXAN.